Strona główna

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Powrót do listy

czwartek, 20 lutego 2014

ul. Legionów 46

86 - 300 Grudziądz
 
tel. centrala 056-644-60-22
fax. 056-644-60-11

poczta elektroniczna: grudziadz@torun.po.gov.pl
 
Obszar działania: miasto Grudziądz oraz gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie n. Osą. 

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prokurator Rejonowy albo Zastępca Prokuratora Rejonowego we wtorki od godz. 14.00 - 16.00.
 
Struktura jednostki

 • Dział Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi,
 • Dział do prowadzenia śledztw,
 • Stanowisko pracy do spraw cywilnych (Pc) i administracyjnych (Pa),
 • Sekretariat Prokuratury Rejonowej.

Organy i osoby oraz ich kompetencje
 
Prokurator Rejonowy - Agnieszka Reniecka

 • planuje i organizuje pracę jednostki,
 • dekretuje korespondencję i przydziela sprawy do załatwienia,
 • sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez prokuratorów w postępowaniu sądowym,
 • sprawuje nadzór nad pracą Działu do prowadzenia śledztw oraz prokuratora w ramach samodzielnego stanowiska do cywilnych, a także nad sprawami zarejestrowanymi w rejestrze Ko,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz w zakresie współdziałania z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego,
 • reprezentuje prokuraturę w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

Zastępcy Prokuratora Rejonowego - Marcin Licznerski

 • zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 • kieruje pracą Działu Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi oraz Działem do prowadzenia śledztw.