Strona główna

Kontakt

wtorek, 30 marca 2010

W celu uzyskania informacji, których nie znaleźli Państwo na stronie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji:

Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

tel. (22) 12 51 594
fax (22) 12 51 882

NIP: 7010214516
REGON: 142167030

Pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury Generalnej w godz. 8:15 - 15:45 bądź pocztą na wyżej podany adres, jak również na adres poczty elektronicznej.

Wszelką korespondencję do Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu należy kierować na adres:

Naczelna Prokuratura Wojskowa
ul. Nowowiejska 26 B
00-909 Warszawa 60

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytutu Pamięci Narodowej
pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa